Nhà máy sợi màu Brotex – Tây Ninh

Tên dự án: Nhà máy sợi màu Brotex

Địa điểm: Tây Ninh

Năm: 2014

Sản phẩm cung cấp: Cáp hạ thế, dây điện dân dụng