dan-dung-CVV 2 loi
CVV 2 loidan-dung-CVV 2 loi01dan-dung-CVV 2 loi02

CVV – 2 Lõi
300/500V

Cáp điện lực, 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-4 (IEC 60227-4)

Ruột dẫn: đồng mềm (cấp 1 và cấp 2)

Cách điện: PVC

Lớp lót: PVC

Vỏ bọc: PVC

Nhận biết cáp:

  • Cách điện: đỏ, đen
  • Vỏ bọc: màu xám hoặc màu đen

Cấp điện áp (Uo/U): 300/500V

Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường: 70oC

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:


Dùng làm dây dẫn điện cho các chiếu sáng và các thiết bị điện thông dụng trong hộ gia đình.

 

THÔNG TIN KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM: