dan-tran-AAAC
dan-tran-ACSRdan-tran-AAAC-01dan-tran-AAAC-02

Dây nhôm hợp kim lõi thép trần DIN 48206
(AACSR)

Tiêu chuẩn: DIN 48206

Cấu trúc:

  1. Phần thép: Một hoặc nhiều sợi thép mạ kẽm, xoắn đồng tâm
  2. Phần nhôm hợp kim: Các sợi nhôm hợp kim xoắn đồng tâm

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:


Dùng làm dây dẫn điện cho đường dây tải điện trên không, dây nối đất, dây thép chằng…

 

THÔNG TIN KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM: