dan-tran-AAC
dan-tran-AACdan-tran-AAC-01dan-tran-AAC-02

Dây Nhôm Hợp Kim Chịu Nhiệt, Lõi Thép Tăng Cường Lực
TACSR & TACSR-G

Tiêu chuẩn: JEC 3406-95

Cấu trúc:

  1. Phần thép: Sợi thép mạ kẽm (St)
  2. Phần nhôm: Sợi nhôm hợp kim chịu nhiệt  (TAL), xoắn đồng tâm
  3. Phần mỡ: Mỡ trung tính (G), đây là phần tùy chọn và phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 61089.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:


Dùng làm dây dẫn điện cho đường dây tải điện trên không, dây nối đất, dây thép chằng…

 

THÔNG TIN KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM: