dan-tran-daydongtranmem
dan-tran-daydongtranmemdan-tran-daydongtranmem-01dan-tran-daydongtranmem-02

Dây đồng trần mềm xoắn
(C)

Tiêu chuẩn: BS 6360, IEC 60228, AS/NZS 1125

Cấu trúc: Sợi đồng mềm xoắn đồng tâm

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:


Dùng làm dây dẫn điện cho đường dây tải điện trên không, dây nối đất, dây thép chằng…

 

THÔNG TIN KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM:


BS 6360, IEC 60228

AS/NZS 1125