Location Project: Cambodia

22 Feb

Vatanac Tower – Cambodia

var htmlDiv = document.getElementById("rs-plugin-settings-inline-css"); var htmlDivCss=""; if(htmlDiv) { htmlDiv.innerHTML = htmlDiv.innerHTML + htmlDivCss; }else{ var htmlDiv = document.createElement("div"); htmlDiv.innerHTML = "" + htmlDivCss + ""; document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(htmlDiv.childNodes[0]); } var htmlDiv = document.getElementById("rs-plugin-settings-inline-css"); var htmlDivCss=""; if(htmlDiv) { htmlDiv.innerHTML = htmlDiv.innerHTML + htmlDivCss; }else{ var htmlDiv = document.createElement("div"); htmlDiv.innerHTML = "" + htmlDivCss + ""; document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(htmlDiv.childNodes[0]); } /****************************************** [...]
22 Feb

Hongkong Land – Cambodia

Tên dự án: Hongkong Land Địa điểm: Cambodia Năm: 2015 Mô tả: No. 1A & 1B, Street 102, Phnom Penh, Cambodia Sản phẩm cung cấp: Cáp hạ thế, cáp chống cháy