dan-tran-ACSR
dan-tran-ACSRdan-tran-ACSR-01dan-tran-ACSR-02

Dây nhôm lõi thép trần BS 215-2
(ACSR, As, ACKP, AsKP)

Tiêu chuẩn: BS 215-2

Cấu trúc:

  1. Phần thép: Sợi thép mạ kẽm, một sợi hoặc nhiều sợi xoắn đồng tâm
  2. Phần nhôm: Sợi nhôm cứng xoắn đồng tâm
  3. Phần mỡ (tùy chọn): Mỡ trung tính, sử dụng ở những vùng ven biển hay các miền không khí có tính ăn mòn kim loại. Dây có bôi mỡ được ký hiệu là ACSR/Lz, ACSR/Mz, ACSR/Hz, ACKP hoặc AsKP và đôi khi cũng sử dụng ký hiệu ACSR.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:


Dùng làm dây dẫn điện cho đường dây tải điện trên không, dây nối đất, dây thép chằng…

 

THÔNG TIN KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM: