Location Project: Hồ Chí Minh

22 Apr

Đườg dây 220kV Củ Chi – Trảng Bàng

Tên Dự án: Nâng tải đường dây 220kV Củ Chi - Trảng Bàng Địa Điểm: Hồ Chí Minh - Tây Ninh Năm: 2020 Sản phẩm cung cấp: Cáp nhôm siêu nhiệt lõi composite ACCC®
22 Feb

Bệnh viện Chợ Rẫy – Tp. HCM

var htmlDiv = document.getElementById("rs-plugin-settings-inline-css"); var htmlDivCss=""; if(htmlDiv) { htmlDiv.innerHTML = htmlDiv.innerHTML + htmlDivCss; }else{ var htmlDiv = document.createElement("div"); htmlDiv.innerHTML = "" + htmlDivCss + ""; document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(htmlDiv.childNodes[0]); } var htmlDiv = document.getElementById("rs-plugin-settings-inline-css"); var htmlDivCss=""; if(htmlDiv) { htmlDiv.innerHTML = htmlDiv.innerHTML + htmlDivCss; }else{ var htmlDiv = document.createElement("div"); htmlDiv.innerHTML = "" + htmlDivCss + ""; document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(htmlDiv.childNodes[0]); } /****************************************** [...]
22 Feb

Sân bay Tân Sơn Nhất – Tp. HCM

var htmlDiv = document.getElementById("rs-plugin-settings-inline-css"); var htmlDivCss=""; if(htmlDiv) { htmlDiv.innerHTML = htmlDiv.innerHTML + htmlDivCss; }else{ var htmlDiv = document.createElement("div"); htmlDiv.innerHTML = "" + htmlDivCss + ""; document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(htmlDiv.childNodes[0]); } var htmlDiv = document.getElementById("rs-plugin-settings-inline-css"); var htmlDivCss=""; if(htmlDiv) { htmlDiv.innerHTML = htmlDiv.innerHTML + htmlDivCss; }else{ var htmlDiv = document.createElement("div"); htmlDiv.innerHTML = "" + htmlDivCss + ""; document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(htmlDiv.childNodes[0]); } /****************************************** [...]
22 Feb

E-Home 3, 4, 5 – Tp.HCM & Bình Dương

var htmlDiv = document.getElementById("rs-plugin-settings-inline-css"); var htmlDivCss=""; if(htmlDiv) { htmlDiv.innerHTML = htmlDiv.innerHTML + htmlDivCss; }else{ var htmlDiv = document.createElement("div"); htmlDiv.innerHTML = "" + htmlDivCss + ""; document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(htmlDiv.childNodes[0]); } var htmlDiv = document.getElementById("rs-plugin-settings-inline-css"); var htmlDivCss=""; if(htmlDiv) { htmlDiv.innerHTML = htmlDiv.innerHTML + htmlDivCss; }else{ var htmlDiv = document.createElement("div"); htmlDiv.innerHTML = "" + htmlDivCss + ""; document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(htmlDiv.childNodes[0]); } /****************************************** [...]
22 Feb

Metro Pole – Tp. HCM

Tên dự án: Metro Pole Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh Năm: 2013 Sản phẩm cung cấp: Dây dân dụng, cáp hạ thế, cáp chống cháy
22 Feb

Khu dân cư Gia Hòa – Tp. HCM

Tên dự án: Khu dân cư Gia Hòa Địa điểm: Tp. HCM Năm: 2015 Sản phẩm cung cấp: Cáp ngầm trung thế, Cáp hạ thế, Cáp chống cháy